8.ŠHT 8.ŠHT

Výsledky

Tréneri
Peter
Klouda

Hlavný tréner 4. ročníka

Ondrej
Homa

Asistent trénera 8 - 9